بیشه

دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچکسی نیست که در بیشهء عشق قهرمانان را بیدار کند...

» خداحافظ بیشه و سلام خاطره ها ... :: ۱۳۸٩/٩/۱۳
» و اینبار برای همیشه ! :: ۱۳۸٩/٩/۱٢
» بی خودی الملک ! :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
» با اعدام موافقم ! :: ۱۳۸٩/٩/۱٠
» همه بریم خواننده شیم ! :: ۱۳۸٩/٩/٩
» آلودگی ما ، آلودگی اونها ! :: ۱۳۸٩/٩/۸
» اوقات باحال تنهایی ! :: ۱۳۸٩/٩/٧
» جواهری در قصر :: ۱۳۸٩/٩/٦
» یک حس خوب ! :: ۱۳۸٩/٩/٥
» بلاگزیت 12 :: ۱۳۸٩/٩/٤
» علی و ما ! :: ۱۳۸٩/٩/۳
» تصادف نکردم ! :: ۱۳۸٩/٩/٢
» شاگرد مغازه نمیخواین ؟! :: ۱۳۸٩/٩/۱
» به پا خیزید امت لایک کننده ! :: ۱۳۸٩/۸/۳٠
» بسم الله ... :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» دیدار مجدد با باجناق ها ! :: ۱۳۸٩/۸/٢۸
» به تهران می آیی َ م :: ۱۳۸٩/۸/٢٧
» تقدیم به دوستان سابق وبلاگی ... :: ۱۳۸٩/۸/٢٦
» روحش شاد و یادش گرامی باد ... :: ۱۳۸٩/۸/٢٦
» خواب ناز همایونی ! :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
» صحبتی با خودم ! :: ۱۳۸٩/۸/٢٤
» 8 خان بیشه ! :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» دیدار با شیخنا ، مهندسنا ، ققنوسنا ... :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» تاسف یا ... ؟! :: ۱۳۸٩/۸/٢۱
» بلاگزیت 10 :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» صدمین پست تقدیم به شما ... :: ۱۳۸٩/۸/۱٩
» واقعا چرا ؟!!! :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» کاش بودم ! :: ۱۳۸٩/۸/۱٧
» بسوزه پدر بی ای دی اس الیه پدر سوخته ... :: ۱۳۸٩/۸/۱٦
» شخصیت مجازی یا حقیقی ! :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
» بی فرهنگ ترین ها ... ! :: ۱۳۸٩/۸/۱۳
» یک شب خاطره انگیز .. :: ۱۳۸٩/۸/۱۳
» تهران تهران تهران ، ما داریم میاییم !! :: ۱۳۸٩/۸/۱۱
» بارون ! :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» تقدیم به ... ! :: ۱۳۸٩/۸/۸
» بازم دانشگاه ! :: ۱۳۸٩/۸/٧
» بلاگزیت 9 :: ۱۳۸٩/۸/٦
» سهراب سپهری :: ۱۳۸٩/۸/٥
» با مُیی ؟! پدر پدر سوختتو در میارم ! :: ۱۳۸٩/۸/٤
» یک کلام ، ختم کلام ! :: ۱۳۸٩/۸/۳
» یادگاری های دیروز و فردا ... :: ۱۳۸٩/۸/٢
» واقعیت بر جوانان چیز هست ! :: ۱۳۸٩/٧/۳٠
» قاتل نشده بودیم که شدیم الحمدلله ! :: ۱۳۸٩/٧/٢٩
» خداحافظی ! :: ۱۳۸٩/٧/٢٧
» نه ، این رسمش نیست ... :: ۱۳۸٩/٧/٢٦
» مُردن ! :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
» اعترافه ؟!!! :: ۱۳۸٩/٧/٢۳
» همیشه سروریم ! :: ۱۳۸٩/٧/٢۳
» بلاگزیت 7 :: ۱۳۸٩/٧/٢۱
» موتلفه ... :: ۱۳۸٩/٧/٢۱
» ساختار شکنم ؟! عقب مونده ام ؟! احمقم ؟! :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» آزادی ... :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» رامسر عروس ایران ( منم داماد دیگه ) :: ۱۳۸٩/٧/۱٧
» جهت یاد آوری برای خدا ... :: ۱۳۸٩/٧/۱٦
» سفر ... :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
» هلاکتم کله پاچه ! :: ۱۳۸٩/٧/۱٠
» حاج سعید و دیگر هیچ ! :: ۱۳۸٩/٧/٩
» کارآگاهان ! :: ۱۳۸٩/٧/۸
» همسایه ها ... :: ۱۳۸٩/٧/٧
» تا سلامی دیگر ، خداحافظ !!! :: ۱۳۸٩/٧/٦
» نکته ! :: ۱۳۸٩/٧/٥
» سفر به دیارم " اصفهان "... :: ۱۳۸٩/٧/۳
» بلاگزیت 6 :: ۱۳۸٩/٧/٢
» هوا بارانی است و فصل پاییز ... :: ۱۳۸٩/٦/۳۱
» عجب ! :: ۱۳۸٩/٦/۳٠
» مردم کرایه ای ! :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» چقدر خواب دیدم ... ! :: ۱۳۸٩/٦/٢۸
» حالمان خوب نیست ! :: ۱۳۸٩/٦/٢٦
» بلاگزیت 5 :: ۱۳۸٩/٦/٢٥
» عنوان نداریم... :: ۱۳۸٩/٦/٢٤
» ما پیروزیم ... ! :: ۱۳۸٩/٦/٢۳
» اندکی صبر سحر نزدیک است ... :: ۱۳۸٩/٦/٢۳
» لعنت بهتون ... :: ۱۳۸٩/٦/٢۳
» همراه شو عزیز ... :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» بلاگزیت جهانی میشود ... :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» ما پیروزیم ... :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» پاسخ به نئو :: ۱۳۸٩/٦/٢٠
» بیانیه ی شماره ی 6 :: ۱۳۸٩/٦/٢٠
» بلاگزیت 4 :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
» بیانیه ی شماره ی 5 :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
» تیتر مهم روز ! :: ۱۳۸٩/٦/۱٦
» سلام ... :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» بلاگزیت 3 :: ۱۳۸٩/٦/۱۱
» تولدم مبارک .. :: ۱۳۸٩/٦/۱٠
» امام علی ( ع ) :: ۱۳۸٩/٦/٩
» بیانیه ی شماره ی 4 :: ۱۳۸٩/٦/٩
» شب قدر :: ۱۳۸٩/٦/٧
» بیانیه ی شماره ی 3 :: ۱۳۸٩/٦/٦
» استقلال ، محبوبه من :: ۱۳۸٩/٦/٥
» بلاگزیت 2 :: ۱۳۸٩/٦/٤
» من اعتراف میکنم ... :: ۱۳۸٩/٦/۳
» نوحه یا ... ؟! :: ۱۳۸٩/٦/٢
» بیانیه ی شماره ی 2 :: ۱۳۸٩/٦/۱
» عاشخه در به در ! :: ۱۳۸٩/٦/۱
» آینده ای نا معلوم ! :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
» ما و اسلام ! :: ۱۳۸٩/٥/٢٩
» بلاگزیت 1 :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» سیاست مداران دنیا ! :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» ریش و تفسیر آن !! :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» منتقد = روزه خوار ! :: ۱۳۸٩/٥/٢٥
» پیرهایی با دل جوون :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» بیانیه ی شماره ی 1 :: ۱۳۸٩/٥/٢۳
» مردمان پاک ... :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» روزه ای بی ربنا ! :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» ماه زیبای خدا ... :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
» برای " معلم اخلاقم " :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
» چه خوشگل شده امشب !! :: ۱۳۸٩/٥/۱۸
» چی بودم ، چی شدم ... :: ۱۳۸٩/٥/۱٧
» تابناک + بی اعتمادی :: ۱۳۸٩/٥/۱٦
» آوارگی کوه و بیابانم آرزوست !! :: ۱۳۸٩/٥/۱٥
» روزمرگی ... :: ۱۳۸٩/٥/۱٤
» آقای انالیزور ... :: ۱۳۸٩/٥/۱٢
» یاد باد ان روزگاران یاد باد ... :: ۱۳۸٩/٥/۱٢
» کنکور ... + تولد سوفی و خاله :: ۱۳۸٩/٥/۱٠
» خداحافظ استاد :: ۱۳۸٩/٥/۱٠
» فاصله ی ما و خدا چقدره ؟! :: ۱۳۸٩/٥/۸
» چه میکنه این نیما !!!! :: ۱۳۸٩/٥/٧
» زنده بودم ، مرده شدم !! :: ۱۳۸٩/٥/٦
» تاج آسیا ... :: ۱۳۸٩/٥/۳
» ته تغاری ها ... :: ۱۳۸٩/٥/٢
» free iran :: ۱۳۸٩/٥/٢
» بدون عنوان ... :: ۱۳۸٩/٥/۱
» حکایت ما و بلاگفا :: ۱۳۸٩/٤/۳۱
» کوچ از بلاگفای ملعون ! :: ۱۳۸٩/٤/۳۱
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٩/٤/۳۱
نوشته شده در ساعت توسط مدیر |

Design By : Night Melody